Twee keer per jaar wordt een tussentijdse rapportage aan de raad voorgelegd. Deze bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich vooral op het lopende jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2023. Met de 1e Bestuursrapportage 2023 wordt de Programmabegroting 2023 bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 13:18:25 met de export van 05/24/2023 10:02:56